Kỳ đánh giá KNNQG

Xem chi tiết
Tên kỳ đánh giá Thời gian Địa chỉ Nghề tổ chức đánh giá Hạn đăng ký

Thư viện

Xem chi tiết
Tất cả
  • Hình ảnh
  • Videos
Kỳ thi KNNQG 2021: Hội nghị Tổ chức lần I
Hội nghị đổi mới Công tác thi kỹ năng nghề
Xây dựng các đơn vị năng lực cơ bản trong tiêu chuẩn Kỹ năng nghề quốc gia
Hướng dẫn xây dựng bộ Tiêu chuẩn KNNQG, bộ đề thi đánh giá ở một số nghề
Hội nghị tập huấn về xây dựng chương trình, tài liệu giảng dạy cho bậc 2 KTĐKNNQG
Thi KNN QG 2020: Đổi mới, nỗ lực và thành công.
THÚC ĐẨY ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG
Khai mạc kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia lần 2 năm 2019 | TS TRƯA 16/3/2019
Thi kỹ năng nghề toàn quốc bậc 2 năm 2015 ( tháo lắp tổng hợp động cơ và kiểm tra các chi tiết )
Nâng cao kỹ năng lao động là yêu cầu tất yếu
Đào tạo song hành - Thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp phát triển
Kỹ năng làm việc thực tế quan trọng hơn bằng cấp

Thí sinh đạt giải

Xem chi tiết
Phạm Văn Đạt

Phạm Văn Đạt

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Xây gạch - Giải Ba

Lê Văn Hào

Lê Văn Hào

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Xây gạch - Giải Ba

Nguyễn Văn Kiên

Nguyễn Văn Kiên

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Xây gạch - Giải Ba

Vũ Thanh Xuân

Vũ Thanh Xuân

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Xây gạch - Giải Ba

Phan Việt Tân

Phan Việt Tân

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Thiết kế và phát triển trang web - Giải Nhất

Lê Văn Lộc

Lê Văn Lộc

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Thiết kế và phát triển trang web - Giải Nhất

Nguyễn Phương Bắc

Nguyễn Phương Bắc

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Xây gạch - Giải Nhất

Lê Ngọc Phương

Lê Ngọc Phương

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Thiết kế kỹ thuật cơ khí -CAD - Giải Ba

Đỗ Hải Chất

Đỗ Hải Chất

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Thiết kế các kiểu tóc - Giải Nhất

Phạm Văn Nam

Phạm Văn Nam

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Thiết kế các kiểu tóc - Giải Nhất

Ngô Tiến Đạt

Ngô Tiến Đạt

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Thiết kế đồ họa - Giải Nhất

Dương Văn Minh

Dương Văn Minh

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Sơn ô tô - Giải Nhất

Nguyễn Đình Linh

Nguyễn Đình Linh

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin - Giải Ba

Doãn Tuấn Phong

Doãn Tuấn Phong

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin - Giải Nhất

Đoàn Minh Nhựt

Đoàn Minh Nhựt

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin - Giải Ba

Đỗ Xuân  Đồng

Đỗ Xuân Đồng

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin - Giải Ba

Vũ Xuân Bình

Vũ Xuân Bình

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin - Giải Nhất

Nguyễn Văn Luận

Nguyễn Văn Luận

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Nấu ăn - Giải Nhất

Chu Văn Anh

Chu Văn Anh

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Mộc mỹ nghệ - Giải Ba

Luân Văn Tuấn

Luân Văn Tuấn

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Mộc mỹ nghệ - Giải Nhất

Giàng A Dì

Giàng A Dì

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Ốp lát tường và sàn - Giải Nhất

Hoàng Minh Hiếu

Hoàng Minh Hiếu

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Nấu ăn - Giải Ba

Giàng A Trường

Giàng A Trường

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Ốp lát tường và sàn - Giải Nhất

Vũ Minh Phúc

Vũ Minh Phúc

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Ốp lát tường và sàn - Giải Nhất

Nguyễn Đức Anh

Nguyễn Đức Anh

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Ốp lát tường và sàn - Giải Nhất

Hoàng Minh Quyết

Hoàng Minh Quyết

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Lắp đặt đường ống nước - Giải Nhất

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Văn Thành

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Lắp đặt điện - Giải Ba

Hoàng Văn Công

Hoàng Văn Công

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Lắp đặt điện - Giải Ba

Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Tiến Đạt

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Mộc dân dụng - Giải Ba

Nguyễn Văn Triệu

Nguyễn Văn Triệu

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Kết nối vạn vật - IOT - Giải Nhì

Dương Thảo Anh

Dương Thảo Anh

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Lắp cáp mạng thông tin - Giải Ba

Cao Thanh Nam Trường

Cao Thanh Nam Trường

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Kết nối vạn vật - IOT - Giải Nhì

Hoàng Quốc Khánh

Hoàng Quốc Khánh

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin - Giải Ba

Dương Cao Hậu

Dương Cao Hậu

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Điện lạnh - Giải Nhất

Hà Như Minh

Hà Như Minh

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Điện lạnh - Giải Nhất

Tạ Thanh Thiên

Tạ Thanh Thiên

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Điện tử - Giải Nhì

Nguyễn Ngọc Linh

Nguyễn Ngọc Linh

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin - Giải Nhì

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Điện lạnh - Giải Ba

Nguyễn Công Hiếu

Nguyễn Công Hiếu

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Điện tử - Giải Nhì

Vũ Hoàng Hiệp

Vũ Hoàng Hiệp

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Điện lạnh - Giải Nhất

Nguyễn Văn Bình

Nguyễn Văn Bình

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Điện lạnh - Giải Ba

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội - Giải Nhì

Nguyễn Lê Khánh Linh

Nguyễn Lê Khánh Linh

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Dịch vụ nhà hàng - Giải Nhì

Đinh Đức Thiện

Đinh Đức Thiện

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội - Giải Ba

Nguyễn Huyền Kong Hậu

Nguyễn Huyền Kong Hậu

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Bảo trì máy CNC - Giải Nhất

Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Thị Tâm

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Chăm sóc sắc đẹp - Giải Nhất

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Công nghệ thời trang - Giải Ba

Nguyễn Sỹ Hiếu

Nguyễn Sỹ Hiếu

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Công nghệ ô tô - Giải Nhất

Hồ Huyền Trang

Hồ Huyền Trang

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Chăm sóc sắc đẹp - Giải Nhì

Vũ Kim Thảo

Vũ Kim Thảo

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Công nghệ thời trang - Giải Nhất

Khổng Duy Hưng

Khổng Duy Hưng

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Dịch vụ lễ tân - Giải Ba

Tô Thị Hồng Vân

Tô Thị Hồng Vân

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Dịch vụ lễ tân - Giải Nhất

Đỗ Thị Hường

Đỗ Thị Hường

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội - Giải Nhất

Phạm Thị Ngọc Liên

Phạm Thị Ngọc Liên

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Công nghệ thời trang - Giải Ba

Ngô Thị Hoa Mai

Ngô Thị Hoa Mai

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Công nghệ thời trang - Giải Ba

Trần Trọng Bằng

Trần Trọng Bằng

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Bảo trì máy CNC - Giải Nhất

Trần Văn Phúc

Trần Văn Phúc

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới Kazan 2019

Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin - Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc

Nguyễn Văn Thuận

Nguyễn Văn Thuận

Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN năm 2018

Xây gạch - Huy chương Vàng

Lượt truy cập

0 0 2 2 1 4 5 1
Hôm nay : 168