Tăng cường hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đáp ứng yêu cầu của tình hình mới theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng

25/12/2020 51
Đó chính là thông điệp được nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn triển khai hoạt động đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia diễn ra tại thành phố Vinh, Nghệ An ngày 24/12. Tham dự và chủ trì Hội nghị tập huấn có ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An; đại diện Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế– ILO tại Việt Nam; lãnh đạo và cán bộ phụ trách thuộc các Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và đại diện lãnh đạo một số trường cao đẳng từ Thừa Thiện Huế trở ra Bắc.

Ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề cho biết, Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để đón những làn sóng dịch chuyển đầu tư về sản xuất, kỹ thuật và khoa học công nghệ từ các cường quốc trên thế giới. Nói cách khác, Việt Nam đang thực hiện “xây tổ đón đại bàng” và việc phát triển lực lượng lao động có trình độ kỹ năng, đặc biệt những kỹ năng cao để đáp ứng sự đòi hỏi trước làn sóng dịch chuyển đó, đồng thời đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất lao động, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tính đến hết quý III/2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ chiếm khoảng 24,2%, tuy nhiên số liệu này chưa phản ánh một cách đầy đủ chất lượng kỹ năng của lực lượng lao động bởi lẽ theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tỷ lệ thất nghiệp lao động nước ta chỉ chiếm khoảng 2%, tức là 98% lực lượng lao động có việc làm, tham gia thị trường lao động, có kỹ năng và đóng góp vào tăng năng suất lao động, tăng trưởng GDP. Vấn đề là hiện nay chúng ta còn thiếu công cụ để đánh giá, đo lường kỹ năng, năng lực hành nghề của người lao động ở mức độ nào và việc thống kê lực lượng lao động theo các bậc trình độ kỹ năng nghề mới cho thấy được bức tranh toàn cảnh, thể hiện rõ nét về chất lượng lực lượng lao động của chúng ta hiện nay.

Ông Nguyễn Chí Trường chủ trì tọa đàm tại Hội nghị

Ông Nguyễn Chí trường cho rằng, lực lượng lao động của nước ta đã có truyền thống, có những thành tích cao tại kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN và thế giới đủ sức để đón làn sóng chuyển dịch đầu tư của các cường quốc kinh tế, khoa học và công nghệ vào Việt Nam, yêu cầu đặt ra là cần chuẩn hóa lực lượng lao động này không chỉ qua khung trình độ quốc gia 8 bậc mà theo khung trình độ kỹ năng nghề 5 bậc và thống kê, công bố số liệu phản ánh đúng để các doanh nghiệp và nhà đầu tư có được thông tin thực chất, phản ánh đúng thực tế về lực lượng lao động. Để đáp ứng yêu cầu về chuẩn hóa cần có sự nghiên cứu để thấy được những hạn chế, tồn tại, ưu điểm, nhược điểm của hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia hiện nay. Ông Nguyễn Chí Trường nhấn mạnh hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia còn rất nhiều khó khăn và hạn chế tồn tại, trước hết ở hệ thống chính sách chưa tháo gỡ được những vướng mắc đối với hoạt động đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cũng như khuyến khích, thu hút người lao động và doanh nghiệp tham gia hoạt động đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, nguồn lực đầu tư cho hoạt động này vẫn hạn chế, những khó khăn về mặt nội tại ở chính các tổ chức đánh giá, quá trình chuẩn hóa, phát triển các công cụ đánh giá, năng lực vận hành của hệ thống. Bên cạnh đó, hai đối tượng là người lao động và doanh nghiệp chưa ý thức được sự cần thiết, vai trò quan trọng và thiếu sự gắn kết đối với hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội nghị

Chia sẻ về công tác đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bà Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: trong năm 2020, đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 67.682 lượt người; trong đó, có 7.308 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 61%; lao động được cấp văn bằng, chứng chỉ đạt 25,3%. Hiện nay, Nghệ An có hai cơ sở là trung tâm đánh giá cấp chứng chỉ là Sư phạm Kỹ thuật Vinh cấp chứng chỉ cho 8 nghề; Cao đẳng Việt Hàn cấp chứng chỉ cho 4 nghề. Trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp Nghệ An vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đó là đối tượng tham gia hoạt động đánh giá cấp chứng chỉ vẫn còn ít. Cũng một phần do người học và người lao động chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng về việc đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề. Phần nữa do công tác tuyên truyền chưa đến được với nhiều lao động, đặc biệt lao động vùng sâu vùng xa. Trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội,  Nghệ An xác định là trung tâm đào tạo nghề Bắc Trung Bộ, đến 2025 phải đạt 71,5%, lao động có chứng chỉ là 31 %, vì vậy cần hơn nữa là nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy cho người lao động, nâng cao kỹ năng nghề cho lao động, nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mong rằng chúng ta có được cơ chế đồng bộ để đạt được chỉ tiêu, nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Văn phòng ILO tại Việt Nam trình bày tại Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo trình bày với nội dung tăng cường hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động theo Chỉ thị 24/ CT – TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tại báo cáo này ông Nguyễn Chí Trường thông tin về xu hướng phát triển của thế giới trong thời kỳ mới “bất định, bất ngờ, bất an, diễn biến nhanh, khó dự đoán, khó dự báo”; phát triển kỹ năng nghề ở Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành về Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp; nội dung chính của Chỉ thị 24/ CT – TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và phương hướng triển khai nhằm phát triển kỹ năng cho người lao động trong thời gian tới. Hội nghị còn được nghe báo cáo của Tổ chức lao động thế giới – ILO về Hội đồng kỹ năng nghề với những quan điểm quốc tế nhấn mạnh cách tiếp cận ngành trong phát triển kỹ năng người lao động; một số kinh nghiệm triển khai mô hình hội đồng kỹ năng nghề tại Malaysia, Singapore, Philipin, Ấn độ, Hà Lan, Canada, New Zealand; mô hình hội đồng kỹ năng nghề lĩnh vực nông nghiệp đang thí điểm ở Việt Nam.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu chia sẻ, thảo luận về công tác đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề ghi nhận những ý kiến chia sẻ về những khó khăn, tồn tại và những đề xuất để tăng cường hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động. Đề nghị sau Hội nghị tập huấn, các tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tiếp tục nghiên cứu kỹ những nội dung của Chị thị số 24 của Thủ tướng để từ đó tăng cường năng lực đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tại chính đơn vị mình. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến của các tổ chức đánh giá, các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan tạo cơ sở để Tổng cục đề xuất những chính sách để tăng cường hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trong thời kỳ mới.

                                                                                       Vụ Kỹ năng nghề

Lượt truy cập

0 0 0 3 0 6 9 6
Hôm nay : 80