Chuẩn hóa lao động trước làn sóng dịch chuyển đầu tư FDI

20/12/2020 40
Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực: Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp: Tọa đàm Phát triển nhân lực trong giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu làn sóng dịch chuyển FDI tại Việt Nam

Lượt truy cập

0 0 0 3 0 7 1 1
Hôm nay : 95