Thông tin chi tiết kỳ thi

Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia (tên gọi cũ trước đó là Kỳ thi tay nghề quốc gia) năm 2020 có tổng số 505 thí sinh/50 đoàn đăng ký dự thi ở 34 nghề tổ chức thi, trong đó có 31 nghề thi chính thức và 3 nghề thi trình diễn. Đặc biệt có 7 nghề lần đầu tiên được tổ chức thi gồm: Phay CNC, tiện CNC, dịch vụ lễ tân, điều khiển công nghiệp, chăm sóc sức khoẻ và công tác xã hội, thiết kế thời trang kỹ thuật số và công nghệ nước.

Thư viện