1 . Phay CNC
2 . Thiết kế kỹ thuật cơ khí
3 . Cơ điện tử
4 . Tiện CNC
5 . Thiết kế và phát triển trang web
6 . Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin
7 . Xây gạch
8 . Công nghệ nước