Tên thí sinh Ngày sinh Giới tính Địa chỉ đơn vị Lĩnh vực kỹ năng Giải thưởng